תעודות ואישורים

רשיון יצרן

(הארכת תוקף רשיון יצרן עמ' 187)

כשרות רבנות

בד"צ

PRO BODY

בד"ץ פסח תשפ"א

פסח תש"פ רבנות

ISO

HACCP

היתר לסמן מזון בסמל תי"נ GMP