תעודות ואישורים

רשיון יצרן

(הארכת תוקף רשיון יצרן עמ' 187)

כשרות רבנות

בד"צ

PRO BODY

בד"ץ פסח תשפ"א

פסח תש"פ רבנות

ISO

HACCP

היתר לסמן מזון בסמל תי"נ GMP

גלילה לראש העמוד