תקציר מחקר על שינה טובה יותר אצל ילדים

תַקצִיר המחקר

מטרות: תזונה ושינה הם תנאים מוקדמים לצמיחה ליניארית. במחקר זה התייחסנו לתפקיד השינה במשוואה זו.

שיטות: בוצע מחקר אקראי פרוספקטיבי, כפול סמיות, מבוקר פלצבו של תוספי תזונה ב-164 ילדים בריאים רזים, נמוכים, לפני גיל ההתבגרות, עם 83 בקבוצת התוספים ו-81 בקבוצת הפלצבו. מנובמבר 2010 עד נובמבר 2013, התמקדנו בילדים בגילאי שלוש עד תשע שהופנו להערכות גדילה מומחים למרכז שניידר לרפואת ילדים, ישראל. ההתקדמות הוערכה באמצעות מדידות אנתרופומטריות, שאלוני שינה ויומני מזון של שלושה ימים בתחילת המחקר ולאחר ההתערבות של שישה חודשים.

תוצאות: לילדים בקבוצת התוספים שנטלו לפחות 50% מהמינון המומלץ היה זמן חביון השינה (זמן ההירדמות) קצר יותר מאלה שלא נטלו (p=0.046). ילדים שנרדמו תוך פחות מ-15 דקות שיפרו משמעותית סטיית התקן עבור משקל (0.25 ± 0.34 לעומת 0.07 ± 0.36, p = 0.044) וגובה (0.09 ± 0.13 לעומת 0.03 ± 0.13, p = 00). נמצאו מתאמים חיוביים בין משך השינה הממוצע לבין צריכת קלוריות ומקרו-נוטריינטים לקילוגרם.

מסקנה: צריכה תזונתית מספקת הייתה קשורה לדפוסי שינה טובים יותר ועשויה לשפר צמיחה ליניארית.

Abstract

Aims: Nutrition and sleep are prerequisites for linear growth and we addressed the under-researched role of sleep in this equation.

Methods: This was a prospective randomized, double-blinded, placebo-controlled study of nutritional supplements in 164 healthy lean, short, prepubertal children with 83 in the supplement group and 81 in the placebo group. From November 2010 to November 2013, we focused on children aged three to nine years referred for specialist growth assessments to the Schneider Children’s Medical Center, Israel. Progress was assessed using anthropometric measurements, sleep questionnaires and three-day food diaries at baseline and after the six-month intervention.

Results: Children in the supplement group who took at least 50% of the recommended dose had shorter sleep latency than those who did not (p = 0.046). Children who fell asleep in less than 15 minutes had significantly improved standard deviation scores for weight (0.25 ± 0.34 versus 0.07 ± 0.36, p = 0.044) and height (0.09 ± 0.13 versus 0.03 ± 0.13, p = 0.057) than those who took longer to fall asleep. Positive correlations were found between mean sleep duration and caloric and macronutrient intake per kilogram.

Conclusion: Adequate nutritional intake was associated with better sleep patterns and may enhance linear growth.

גלילה לראש העמוד